Openbare school voor Speciaal (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De Inspecteur S. de Vriesschool is een openbare school voor zeer moeilijk lerende leerlingen en biedt gespecialiseerd onderwijs op twee verschillende locaties in Den Haag. Op de Inspecteur S. de Vriesschool wordt de begeleiding zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de leerling. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling; wanneer een kind zich goed voelt zal hij op cognitief vlak beter presteren. Door speciale methodes en gespecialiseerde begeleiding proberen we een stabiele, zelfverzekerde basis te ontwikkelen. Een gemotiveerd team van medewerkers streeft ernaar het onderwijs voor de leerlingen zo in te richten dat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot een zo zelfstandig mogelijk individu. Wij bieden:

  • Modern en vernieuwend onderwijs op een rustige en groene locatie
  • Onderwijs op niveau voor elke leerling
  • Speciale aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling door speciale methodieken en gespecialiseerde begeleiding (o.a. voor leerlingen met autisme en leerlingen met een MG-indicatie)
  • Aandacht voor verschillende culturen

VIDEO’S OVER ONZE SCHOOL: zeker het bekijken waard!

Video over het VSO


Video over het SO