MR agenda | notulen

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.
Zijn openbaar en zullen plaatsvinden aan de Heliotrooplaan 35.

De vergaderdata zijn:
Woensdag 13 september 2023
Woensdag 8 november 2023
Woensdag 17 januari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Woensdag 15 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024

Notulen:

15 mei 2024

13 september 2023

8 november 2023