Aanmelden nieuwe leerling

Wanneer ouders hun kind willen aanmelden bij onze school maken we een afspraak voor een bezoek. Tijdens dit bezoek laten wij de school zien en vertellen wij wat het onderwijs op onze school inhoudt.

Op de Inspecteur S. de Vriesschool kunnen leerlingen van 4 tot 18 jaar geplaatst worden. De procedure voor toelating voor een school binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is door de samenwerkingsverbanden voorgeschreven.

Aanmelding:

Leerlingen kunnen aangemeld worden, wanneer zij een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband. Vervolgens gaat het volgende in werking:

  • Kennismakingsbezoek (dit kan ook tijdens de aanvraag van de verklaring om zich te oriënteren).
  • Aanmeldingsprotocol voor de ouders
  • Ontvangst dossier
  • Opstellen van een dossier ten behoeve van het maken van een ontwikkelingsperspectief.
  • De trajectbegeleider kan ook adviseren bij het volmaken van de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring.

Trajectbegeleider Inspecteur S. de Vriesschool SO:
Mevr. Lidia Taal
Heliotrooplaan 35
2555 MA Den Haag
Tel: 070 – 448 31 30
E-mail: l.taal@inspecteurdevriesschool.nl

Trajectbegeleider Inspecteur S. de Vriesschool VSO
Mevr. Miranda van de Kolk
Esther de Boer van Rijklaan 80
2597 TJ Den Haag
Tel: 070 – 3099611
E-Mail: M.vandekolk@inspecteurdevriesschool.nl