Ambulante begeleiding

‘Ondersteuning bij passend onderwijs’

Heeft u als school een hulpvraag over een leerling? Wij denken mee!

Ons expertisecentrum is gespecialiseerd in de begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen. Ook hebben wij veel ervaring met diverse ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, Autisme en het syndroom van Down. Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek vereisen specifieke begeleiding in de klas. Onze expertise ligt voornamelijk op het gebied van het vergroten van de didactische vaardigheden en de kennis van de leerkracht, zodat er beter aan de ontwikkelingsbehoeften van de leerling kan worden voldaan. Wanneer dit nodig is bieden wij ook ondersteuning op maat aan de leerling.

U kunt bij ons terecht voor consultatie, advies en begeleiding op maat. Door middel van observatie en dossieranalyse brengen wij de specifieke onderwijsbehoeften in kaart en bieden wij praktische ondersteuning op het gebied van:

  • Inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden van de leerling
  • Didactiek en instructie
  • Aanpassing van het leerprogramma en de leeromgeving
  • Specifieke methodes en materialen
  • Kennis van o.a. autisme en syndroom van Down

Samen met de school wordt er een plan gemaakt waarin de doelen worden beschreven voor de leerling. De manier waarop de hulp vorm krijgt, wordt in overleg bepaald. De afspraken worden besproken en vastgelegd, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Ambulante begeleiding gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van ouders of verzorgers.

Neem vrijblijvend contact op: telefoonnummer 070 – 448 31 30 of mail ons expertisecentrum@idvs.nl.

Medewerkers Expertisecentrum:

Irish Kalloe
Nicole Pauptit
Jeanine Treub