Wat is VSO?

  De Inspecteur de Vriesschool biedt Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen van vier tot twintig jaar.

  Voortgezet Speciaal Onderwijs, is ontstaan uit de fusie van MLK-, ZMOK- en ZMLK-scholen. Deze scholingsvorm richt zich op kinderen die door een aandoening niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen en daardoor extra zorg nodig hebben.

  Het VSO ( Voortgezet Speciaal Onderwijs) richt zich op de leerlingen van 12 tot 20 jaar en bevindt zich op de locatie Esther de Boer van Rijklaan, Den Haag.

  Naast de meer schoolse vakken neemt het aanleren van praktische vaardigheden een belangrijke plaats in. De praktische vaardigheden worden aangeboden bij de volgende vakken:

  • Techniek
  • Textiele werkvormen
  • Verzorging
  • ICT
  • Koken
  • Huishoudkunde
  • Sociale redzaamheid (waaronder verkeer)
  • Tuinieren

  Locatie

  De VSO-locatie bevindt zich in de groene omgeving van Clingendael, Duinzigt. In 2012 zijn wij verhuisd naar deze mooie nieuwbouwlocatie. Wij beschikken daar over verschillende lokalen die gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden.

  Groepen

  De VSO afdeling op de Esther de Boer van Rijklaan bestaat uit elf groepen. Deze groepen worden ingedeeld naar leeftijd, pedagogisch/didactische vraagstelling, vaardigheden en toekomstverwachtingen. De doelstelling van het VSO is de leerlingen die praktische, sociale en cognitieve vaardigheden aan te bieden die zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren.

  Binnen het VSO wordt in bouwen gewerkt waarbij het aanleren en uitvoeren van praktische en sociale vaardigheden ten behoeve van de arbeidsoriëntatie een steeds groter aandeel van het onderwijs inneemt naarmate de leerlingen ouder worden. Dit bereidt hen voor om aan het eind van de schoolcarrière een bewuste keuze te kunnen maken op het gebied van het eigen toekomstperspectief.