Organisatie

De Haagse Scholen

De Inspecteur S. de Vriesschool is een openbare school voor zeer speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Er wordt binnen het openbaar onderwijs geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensbeschouwing of wat voor kenmerk dan ook. Dat maakt het onderwijs op een openbare school tot een ware ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord.

DeHaagseScholen-fullcolour
De Inspecteur S. de Vriesschool valt onder het bestuur van De Haagse Scholen Stichting voor Primair en Speciaal Openbaar Onderwijs. De Haagse Scholen omvat 46 scholen voor Openbaar Basisonderwijs, 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 6 scholen voor Speciaal (en Voortgezet Speciaal) Onderwijs.

Adres ‘De Haagse Scholen’:
Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag
Tel: 070 – 3065200.
www.dehaagsescholen.nl


College van Bestuur en Raad van Toezicht
bij de Haagse Scholen (sinds 1 augustus 2011)

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een Raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een College van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

Het College van bestuur / het bevoegd gezag wordt gevormd door:

  • De heer mr. W. (Wiely) Hendrick – voorzitter.
  • De heer Renè Peters. A.I. – lid college van bestuur

Raad van toezicht en een College van bestuur bij De Haagse Scholen
(sinds 1 augustus 2011)

De Raad van toezicht bestaat uit vijf personen te weten (de voormalige bestuursleden):

  • Dhr. drs. M.M. Frequin (voorzitter)
  • Dhr. H.F. Verkerk
  • Mevr. G. Mohebbi
  • Mevr. J. van Bussem
  • Mevr. I. Brummelman
  • Dhr. A.J. Mohammedajoeb

Organogram van De Haagse Scholen 01-08-2011

Organisatie-Schema-Haagse-Scholen_1