Activiteiten agenda VSO

Augustus 2023

21 – Eerste schooldag schooljaar 2023 – 2024

21 t/m 25 – Themaweek “Back to school”

23 t/m 25 – Kamp Bovenbouw

31 – Interne zorgcommissie

September 2023

05 – Schoolfotograaf

12 – Informatie-ouderavond per bouw

13 – MR vergadering

18 – Studiedag personeel (leerlingen vrij)

19 – Prinsjesdag (leerlingen vrij)

25 t/m 29 – Omgekeerde oudergesprekken

28 – Interne zorgcommissie

Oktober 2023

04 t/m 15 – Kinderboekenweek. Thema: ‘Bij mij thuis’

16 t/m 20 – Herfstvakantie

26 – Interne zorgcommissie

29 – Einde zomertijd

November 2023

06 t/m 10 – Nationaal Schoolontbijt

06 t/m 17 – Themaweken “Wonen”

08 – MR vergadering

14 – Doet u ook mee?

16 – Interne zorgcommissie

23 – Studiedag personeel (leerlingen vrij)

December 2023

05 – Sinterklaasfeest (leerlingen om 12.15 uur vrij)

14 – Interne zorgcommissie

18 t/m 22 – Themaweek “Kerst vier je samen”

21 – Kerstfeest – Open Podium

22 – Laatste schooldag 2023. Leerlingen om 12.15 uur vrij

25-12 t/m 05-01 – Kerstvakantie

Januari 2024

08 – Eerste schooldag 2024

17 – MR vergadering

25 – Interne zorgcommissie

Februari 2024

19 t/m 23 – Voorjaarsvakantie

29 – Interne zorgcommissie

Maart 2024

01 – Studiedag personeel (leerlingen vrij)

11 t/m 15 – Themaweken “Werken”

13 – MR vergadering

14 – Ouderavond Wonen – Werken – Vrije tijd

21 – Interne zorgcommissie

26 – Doet u ook mee?

29 – Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

31 – Begin Zomertijd

April 2024

01 – Tweede Paasdag (leerlingen vrij)

02 – Studiedag personeel (leerlingen vrij)

25 – Interne zorgcommissie

26 – Koningsspelen

29-04 t/m 10-05 – Meivakantie

Mei 2024

09 – Hemelvaart (leerlingen vrij)

12 – Moederdag

15 – Open Podium

15 – MR vergadering

20 – Tweede Pinksterdag (leerlingen vrij)

24 – Schoolreis

Juni 2024

03 t/m 07 – Examenweek

06 – Interne zorgcommissie

10 t/m 14 – Rapportbesprekingen

16 – Vaderdag

26 – MR vergadering

Juli 2024

01 t/m 05 – Themaweken “Vrije tijd”

03 – Zomerfeest

04 – Uitreiking Certificaten

09 – Diploma uitreiking

12 – Laatste schooldag. Leerlingen om 12.15 uur vrij

15-07 t/m 23-08 – Zomervakantie