Wat doet de MR?

De Inspecteur S. de Vriesschool beschikt over een MedezeggenschapsRaad. U kunt als ouder of verzorger lid worden van deze medezeggenschapsraad en op deze manier een steentje bijdragen aan het beleid van de school. De MR heeft een wettelijk advies- en/of instemmingsrecht, dat reglementair is vastgelegd. Dit reglement ligt op school ter inzage. De MR houdt zich bezig met het bespreken van:

  • de interne organisatie op school
  • het Arbeidsomstandighedenrapport (Arborapport)
  • het verbeteren van de voorzieningen voor de leerlingen
  • het meedenken over de begroting van de school
  • de formatie van de school

Binnen de Haagse Scholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief. Zij behandelen alle zaken die alle scholen aangaan.

Onze MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden. Zij vergaderen komend schooljaar 6 keer, waarbij ook de directeur op aanvraag van de MR aanwezig zal zijn.

De MedezeggenschapsRaad bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:
Astrid Tuin
Rika Frome
Erica Pieterse

Namens het personeel:
Nicole de Koning (voorzitter)
Trevor Reis
Ton van Diepen

Aanwezig: Jos de Koning

Heeft u wellicht interesse om lid te worden van de medezeggenschapsraad? Neem dan even contact op met de voorzitter Nicole de Koning. Zij kan u vertellen wanneer er weer verkiezingen worden gehouden om nieuwe leden te werven.