Ondersteuning bij Passend Onderwijs aan scholen in regio Haaglanden

logo-Expertisecentrum-dropHet expertisecentrum Inspecteur S. de Vriesschool biedt onderwijs en ondersteuning op maat aan leerlingen met een grote ontwikkelingsachterstand in de bassischool leeftijd en in de leeftijd van het voortgezet onderwijs.

Wie zijn wij

De Inspecteur S. de Vriesschool is een openbare school voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Wij hebben twee afdelingen, het speciaal onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Het onderwijs op de Inspecteur S. de Vriesschool richt zich op leerlingen met beperkte verstandelijke vermogens, die daardoor op leergebied problemen ondervinden bij het aanleren van schoolse-, communicatieve- en sociale vaardigheden. Omdat de ontwikkeling net even anders en langzamer (kleinere stapjes) verloopt dan bij leerlingen op een basisschool hebben onze leerlingen veel begeleiding en sturing nodig. Wij bieden onderwijs op maat waarbij de mogelijkheden en behoeften van de leerling centraal staan. Voor alle leerlingen stellen wij een ontwikkelingsperspectief vast waarin we een verwacht uitstroomprofiel bepalen.

Wat is Passend Onderwijs

De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen Passend Onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt. De Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs moeten er voor zorgen dat voor ieder kind de juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is. Omdat die ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. Zo werkt ons Samenwerkingsverband SPPOH nauw samen met alle scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Basisondersteuning

De wet Passend Onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen.

Het kan ook gaan om een intensievere ondersteuningsbehoefte.
Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Niet iedere school heeft hiervoor zelf de juiste deskundigheid in huis en kan er extra ondersteuning aangevraagd worden.

Mocht blijken dat een kind  binnen het regulier onderwijs toch niet die begeleiding en ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft dan kan hij/zij in aanmerking komen voor Speciaal (basis)Onderwijs.

Extra ondersteuning

folder expertise centrum inspecteur de vriesschoolWanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is kan worden gedacht aan de inzet van extra ondersteuning. Die kan binnen de school zelf voorhanden zijn als de school zich al in bepaalde ondersteuningsvragen heeft gespecialiseerd.

Wanneer dat niet het geval is kan bekeken worden of een school in de buurt kan helpen of er kan bij SPPOH een budget voor een individueel arrangement aangevraagd worden.

In alle gevallen kan de Inspecteur S. de Vriesschool u hierbij passende oplossingen bieden.

Bekijk voor uitgebreidere informatie gerust onze folder.

Ook kunt u natuurlijk voor meer informatie of hulp bij aanvraag gerust contact opnemen met ons Expertiseteam: 070 – 448 31 30. Zij beantwoorden graag al uw vragen.