Wat is SO?

  De Inspecteur S. de Vriesschool biedt Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen van vier tot twintig jaar.

  Speciaal Onderwijs is de benaming voor onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg nodig hebben.

  Het SO (Speciaal Onderwijs) richt zich op de leerlingen van 4 tot 12 jaar en bevindt zich op de locatie Heliotrooplaan te Den Haag.

  Lessen die worden gegeven zijn ten behoeve van:

  • Zintuiglijke oefening
  • Nederlandse Taal
  • Rekenen en Wiskunde
  • Oriëntatie op mens en wereld
  • Lichamelijke opvoeding
  • Sociaal Emotionele Ontwikkeling
  • Kunstzinnige Expressie

  Locaties

  De locatie Heliotrooplaan 35 in Den Haag bevindt zich vlakbij Kijkduin in een rustige, bosrijke omgeving. Het gebied leent zich ervoor om educatieve activiteiten in de omgeving te ondernemen.

  Groepen

  De locatie Heliotrooplaan beschikt over 9 SO groepen en geen VSO groep. Het onderwijs op het SO wordt indien nodig gedifferentieerd en geïndividualiseerd.
  Er zijn twee ondersteunings-groepen namelijk Beo en Papegaai. Deze groepen zijn ingericht voor leerlingen met een zeer complexe hulpvraag, leerlingen die gebaat zijn bij een zeer gestructureerde begeleiding en een voorspelbare en overzichtelijke leeromgeving.