Schoolondersteuningsprofielen

Doel van deze profielen is om, in het model van een schoolondersteuningsprofiel, in het kort een beeld te geven van onze scholen, onze doelgroep, ons personeel, onze voorzieningen en onze visie op de toekomst. Deze informatie is gebaseerd op de schoolgids, het schoolplan en een gesprek met de directeur (en eventueel een zorgcoördinator en/of afdelingsleider).

Klik hier voor het bekijken of downloaden van SOP – SO

Klik hier voor het bekijken of downloaden van SOP – VSO