Groepen VSO

De VSO afdeling op de locatie Esther de Boer van Rijklaan bestaat uit 11 groepen.

  • 3  groepen uitstroomprofiel 1/2/3
  • 8  groepen uitstroomprofiel 3/4

Schematisch ziet het er als volgt uit:

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
Uitstroombestemming 1/2/3 VSO 1A: onder-middenbouw
VSO 2A: onder-middenbouw
VSO 3A: bovenbouw
Uitstroombestemming 3/4 VSO 1B: onderbouw
VSO 1C: onderbouw
VSO 1D: onderbouw
VSO 2B: middenbouw
VSO 2C: middenbouw
VSO 2D: middenbouw
VSO 3B: bovenbouw
VSO 3C: bovenbouw

Wij delen de VSO groepen in op leeftijd, leerroute en uitstroomprofiel. De Inspecteur S. de Vriesschool biedt de uitstroomprofielen 1 t/m 4 aan:

  • Uitstroomprofiel 1 =  belevingsgerichte dagbesteding
  • Uitstroomprofiel 2 = activiteitengerichte dagbesteding
  • Uitstroomprofiel 3 = arbeidsmatige dagbesteding
  • Uitstroomprofiel 4 = beschut werk en arbeid

Het ontwikkelingsperspectief is hierbij de leidraad. De te volgen leerroute bepaalt naast de leeftijd  waar de leerling  wordt ingedeeld.

Binnen het VSO wordt in bouwen gewerkt.
Uitstroombestemming 1/2/3: A-groepen: 1A – 2A – 3A.
Uitstroombestemming 3/4: onderbouw: 1B – 1C – 1D.
Uitstroombestemming 3/4: middenbouw: 2B – 2C-2D.
Uitstroombestemming 3/4: Bovenbouw 3B – 3C.
Ook zijn er parallelgroepen: 1B – 1C – 1D en 2B – 2C – 2C en 3B – 3C.

Zoveel mogelijk lessen worden gegeven volgens het principe van Meervoudige Intelligentie.

De doelstelling van het VSO is leerlingen praktische, sociale en cognitieve vaardigheden aan bieden, die zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren. Het curriculum van de school is gebaseerd op uitstroom naar dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de visie op het onderwijs aan de VSO groepen vertaald naar het portfoliosysteem ‘Doen In’. Hierdoor werken we op uniforme wijze aan alle leergebieden volgens de kerndoelen VSO ZML. Dit ‘leerling-volg-jezelf-systeem’ biedt structuur duidelijkheid en eigen verantwoordelijkheid (en trots) aan leerlingen en docenten. De leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid voor een vakportfolio (praktijkvakken), een AVO portfolio (met de algemeen vormende vakken) en een stageportfolio (arbeidsvaardigheden).

Aan alle onderdelen van de verschillende portfolio’s zijn certificaten gekoppeld. Deze certificaten zijn in alle leerjaren en alle bouwen te behalen.