Wat is onderwijs op maat

De Inspecteur S. de Vriesschool is een SO en VSO school voor leerlingen met een beperkt verstandelijk vermogen (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, ZMLK). Door deze beperking ondervindt de leerling vaak problemen op het gebied van de schoolse, communicatieve- en sociale vaardigheden. De ontwikkeling van deze leerlingen verloopt in een ander tempo dan leerlingen op een basisschool en behoeft meer begeleiding , ondersteuning en sturing. Op de Inspecteur S. de Vriesschool proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van elke leerling en streven wij naar onderwijs op maat.

Algemene doelstelling van de school

De IDVS is een school voor bijzondere leerlingen die gewoon willen leven en werken.

De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor speciaal onderwijs, die modern en vernieuwend onderwijs biedt, waar elke leerling met een toelaatbaarheidsverklaring voor ZMLK welkom is. Wij bieden onze leerlingen de ruimte om zich op basis van de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De IDVS is ook een ontmoetingsplaats waar leerlingen leren door te doen zodat zij kennis, vaardigheden en attitudes/werkhouding ontwikkelen en leren toepassen, die hen een basis geven voor de toekomst. Wij richten ons er daarbij altijd op dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen functioneren, al dan niet met ondersteuning.

Speciaal omdat jij bijzonder bent