Coronavirus – SO – brief aan ouders

Betreft: sluiting scholen

Den Haag, 16 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals bekend is gisteren door de overheid het besluit genomen om per vandaag, 16 maart, alle scholen te sluiten t/m 6 april.

U heeft hierover ook een brief ontvangen van het bestuur van De Haagse Scholen.

Alle teamleden van het SO realiseren zich dat de komende drie weken voor de leerlingen, en daarmee ook voor u, best lastig kunnen zijn.

Wij hebben ervoor gezorgd dat uw kind via de post en/of digitaal werk krijgt voor thuis.

We hebben afgesproken een telefonisch spreekuur te organiseren: op maandag, dinsdag en donderdag kunt u van 10.00 tot 11.30 contact opnemen met school op telnr. 070-4483130. Een aantal leerkrachten zal dan op school aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ook kunt u op deze tijden contact opnemen als u nieuw schoolwerk voor uw kind wilt ontvangen.

Verder hebben wij het bericht ontvangen dat de Duinenmars op 4 april is afgelast.

Zodra de huidige situatie zal veranderen of als er nieuws is, zullen we u op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de SO-teamleden

Wilma Groenenberg
Locatiedirecteur