Disclaimer | Privacy Statement

Auteursrechten
Het auteursrecht op deze website wordt door de Inspecteur S. de Vriesschool uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. De Inspecteur S. de Vriesschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.
De Inspecteur S. de Vriesschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
De Inspecteur S. de Vriesschool is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
De Inspecteur S. de Vriesschool is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de Inspecteur S. de Vriesschool.

Template
De gebruikte template (lay-out) voor de website van de Inspecteur S. de Vriesschool is exclusief ontworpen door Bemaco Design VOF. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.

Privacystatement
Dit is de website van de Inspecteur S. de Vriesschool
Voor de Inspecteur S. de Vriesschool staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handeltde Inspecteur S. de Vriesschool overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Een uitgebreide Privacy Statement volgt spoedig. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van uw bezoek. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de gebruikers, houden wij bij met welk type browser u onze site benaderd. Wij traceren geen bezoekers via IP-adres.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies; maar wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de privacy van u, de bezoeker van onze website, te beschermen:
– Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
– Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren;
– Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
– Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.