Coronavirus – brief aan ouders

VSO – brief voor ouders – start schooljaar 2021-2022

—————————————————————————————————————————————————————

SO – klik of tik hier voor de brief voor leerlingen op het SO

VSO – klik of tik hier voor de brief voor leerlingen op het VSO

—————————————————————————————————————————————————————

Lees hieronder de laatste update van De Haagse Scholen

Den Haag, 3 april 2020

Beste ouders/ verzorgers, 

U zult deze week bij de persconferentie van premier Rutte gehoord hebben dat de scholen vooralsnog tot na de meivakantie gesloten blijven. Een besluit met grote impact. Voor onze medewerkers, voor uw kind(eren) en voor uzelf. 

Taken van de school 

Aan de scholen is gevraagd om zich te richten op twee taken: 

  • de noodopvang van leerlingen waarvan één of twee ouders een cruciaal beroep heeft en 
  • het organiseren van onderwijs op afstand. 

De afgelopen drie weken heeft de school van uw kind(eren) keihard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Wij hebben dan ook grote bewondering en waardering voor het team op school dat hiervoor heeft gezorgd. 

Waardering voor u! 

Tegelijk realiseren we ons heel goed dat thuisonderwijs veel van u vraagt. Naast uw eigen werkzaam- en bezigheden heeft u nu ook deels de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van uw kind(eren). Dit is een lastige opgave en we spreken onze grote waardering uit voor uw inzet. 

Over de noodopvang 

Als in uw gezin één ouder of verzorger geen cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. We willen voorkomen dat de druk op onze leerkrachten te groot wordt. Afstandsonderwijs verzorgen en leerlingen opvangen is lastig te combineren. 

De scholen zijn gesloten voor opvang tijdens de feest- en vakantiedagen, zoals Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag. Op die dagen vangen de kinderopvangorganisaties in Den Haag leerlingen op. De school van uw kind(eren) ontvangt daar in de loop van volgende week meer informatie over en zal deze gelijk delen met de ouders die afhankelijk zijn van opvang. Over de opvang in de meivakantie zal u later worden geïnformeerd. 

Over thuisonderwijs 

Omdat het contact met de leerlingen momenteel veel via chatten of videobellen verloopt, vragen we van u als ouder om toezicht te houden op het online gedrag van uw kind(eren). De leerkrachten maken ook afspraken met de leerlingen over de omgangsregels via deze platforms. 

We horen van veel ouders dat het niet meevalt om de kinderen thuis bij het onderwijs te helpen. Dat begrijpen we heel goed. Mocht u vragen hebben of uw zorgen willen delen, richt u dan tot de leerkracht van uw kind of de directeur van de school. Hij of zij kan u helpen. De school vindt het fijn om te weten hoe het thuis loopt, samen met u kunnen zij naar de juiste oplossing zoeken. 

In deze crisissituatie ervaren we meer dan ooit, hoe belangrijk de samenwerking tussen u en de school van uw kind is. Samenwerking helpt om uw kind het best mogelijke onderwijs te hebben. Ondanks de ingewikkelde tijd gaat ons dat lukken! 

Blijf zoveel mogelijk thuis, houd afstand en zorg goed voor elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

Wiely Hendricks en Cobi van Beek 
College van bestuur van De Haagse Scholen